سامانه نیازمندی های اطراف
0

اشتراک رایگان استخدامی

تومان

دسته:

توضیحات

  • استفاده از کلیه امکانات درج آگهی
  • مدت زمان آگهی: 15 روز
  • تعداد شهر و استان های مجاز آگهی: 1 استان / شهر
  • آگهی عمومی در کانال تلگرام استانی: 2 بار