سامانه نیازمندی های اطراف
0

اشتراک برنزی استخدامی

30,000 تومان

دسته:

توضیحات

  • استفاده از کلیه امکانات درج آگهی
  • امکان درج 1 آگهی در طول دوره
  • مدت زمان آگهی: 45 روز
  • تعداد شهر و استان های مجاز آگهی: 1 استان / شهر
  • آگهی اختصاصی در کانال تلگرام استان: 1 بار
  • آگهی عمومی در کانال تلگرام استان: 3 بار