سامانه نیازمندی های اطراف
0

اشتراک طلایی خودرو

50,000 تومان

دسته:

توضیحات

  • مدت نمایش آگهی: 45 روز
  • نمایش نماد ویژه در کنار آگهی
  • نمایش آگهی در صدر نتایج جستجوی خودرو
  • نمایش آگهی در بخش ویژه ها
  • نمایش آگهی در کانال تلگرام خودرو های اطراف
  • 3 بار ارسال به کانال تلگرام خودرو اطراف
  • نمایش آگهی در صفحات اصلی سایت