سامانه نیازمندی های اطراف
0

دسته: اخبار استخدام عمومی

اخبار استخدامی عمومی و ویژه تمامی مشاغل – سامانه نیازمندی های اطراف واحد استخدامی

شهریور 02
تغییر شرایط ثبت نام کارکنان پیمانکار نفت در سامانه جذب فاقل التحصیلان دانشگاه ها

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از موافقت وزیر نفت با درخواست کارکنان…